Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý nhất của Victoria nên chúng tôi xem tiền lương cũng là tiền đầu tư hiệu quả nhất. Chính vì thế làm việc tại Victoria, bạn sẽ nhận được mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh so...

Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển

Chúng tôi quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Vì thế, là nhân viên của Victoria bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến...
Tags:

Kết nối với mạng xã hội