Nhân Viên Thiết Kế (Hết hạn)

(Hết hạn) Nhân viên thiết kế Victoria Việt Nam, đưa ra ý tưởng, triểu khai thiết kế quảng bá cho thương hiệu công ty, thiết kế các hình ảnh banner theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Nhân Viên Marketing Online (hết hạn)

(Hết hạn) Marketing Online đẩy các từ khóa, thống kế phân tích từ khóa. Lập kế hoạch triển khai, quảng bá, quản lý nội dung web. Tham gia triển khai các kế hoạch digital marketing, chăm sóc mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Google +, Linkedin....

Chuyên viên nhân sự (Hết hạn)

(Hết hạn) Chuyên viên nhân sự tổ chức đăng tuyển, xét lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tổ chức tuyển chọn, hội nhập nhân viên mới, training, đào tạo, huấn luyện cho nhân viên.

Giám sát bán hàng (HẾT HẠN)

(Hết Hạn) Giám sát bán hàng quản lý & phát triển khu vực được giao, Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trong khu vực, Quản lý nhà phân phối, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Quản Lý Khu Vực (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Quản lý khu vực chịu trách nhiệm phát triển hệ thống khách hàng và hệ thống phân phối cho Công ty: Xây dựng, tìm kiếm và mở rộng Nhà phân phối, Quản lý, chăm sóc các NPP và đảm bảo hiệu qủa. ...

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Kế toán tổng hợp lập chứng từ thanh toán, nhập liệu vào hệ thống, xử lý, theo dõi, quản lý, báo cáo mọi phát sinh, biến động, hiện hữu. Theo dõi số liệu, quản lý thu, chi, lập tờ khai thuế VAT, báo cáo tình hình công...

Nhân viên chăm sóc khách hàng (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng mua hàng, gọi xác nhận đơn hàng, Tổng hợp, thống kê, theo dõi gửi báo cáo cho trưởng bộ phận.

Nhân Viên PG (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Tuyển nhân viên PG trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng nơi gian hàng được phân công quản lý. Thường xuyên tìm kiếm khách hàng tiềm năng để thiết lập cuộc hẹn, tư vấn bán sản phẩm.

Kết nối với mạng xã hội