Trưởng Bộ Phận Trade Marketing (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Lên kế hoạch, thực hiện các chương trình Trade Marketing đảm bảo mục tiêu tiếp cận đối với người tiêu dùng. Xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra các chương trình marketing, sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm. ...

Kết nối với mạng xã hội