Quản Lý Sản Xuất - Dầu Ăn

I. Thông tin chung. Tên vị trí: Quản Lý Sản Xuất Dầu Ăn . Chức vụ: Quản lý, Trưởng Phòng Mức lương: 10-20 triệu + Phụ Cấp + Thưởng theo năng lực Kinh nghiệm: Ba năm kinh nghiệm...

Quản Lý Khu Vực (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Quản lý khu vực chịu trách nhiệm phát triển hệ thống khách hàng và hệ thống phân phối cho Công ty: Xây dựng, tìm kiếm và mở rộng Nhà phân phối, Quản lý, chăm sóc các NPP và đảm bảo hiệu qủa. ...

Kết nối với mạng xã hội