Trưởng chi nhánh, nhân viên kinh doanh - KV Miền Bắc

I. Thông tin chung. Tên vị trí: TRƯỞNG CHI NHÁNH, PTTT, NHÂN VIÊN KINH DOANH-KV MIỀN BẮC . Chức vụ: Quản lý, Trưởng Phòng, Nhân viên Mức lương: 8-16 triệu + Phụ Cấp + Thưởng theo năng lực Kinh nghiệm: 01 năm kinh...

Kết nối với mạng xã hội