Nhân Viên PG (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Tuyển nhân viên PG trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng nơi gian hàng được phân công quản lý. Thường xuyên tìm kiếm khách hàng tiềm năng để thiết lập cuộc hẹn, tư vấn bán sản phẩm.

Kết nối với mạng xã hội