Nhân viên Trade Marketing (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Nhân viên Trade Marketing thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng, Quản Lý Hình Ảnh, Quản lý thi công cửa hàng và trưng bày và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Nhân Viên Marketing Online (hết hạn)

(Hết hạn) Marketing Online đẩy các từ khóa, thống kế phân tích từ khóa. Lập kế hoạch triển khai, quảng bá, quản lý nội dung web. Tham gia triển khai các kế hoạch digital marketing, chăm sóc mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Google +, Linkedin....

Kết nối với mạng xã hội