Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Kế toán tổng hợp lập chứng từ thanh toán, nhập liệu vào hệ thống, xử lý, theo dõi, quản lý, báo cáo mọi phát sinh, biến động, hiện hữu. Theo dõi số liệu, quản lý thu, chi, lập tờ khai thuế VAT, báo cáo tình hình công...

Kết nối với mạng xã hội