Nhân viên chăm sóc khách hàng (Hết Hạn)

(Hết Hạn) Nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng mua hàng, gọi xác nhận đơn hàng, Tổng hợp, thống kê, theo dõi gửi báo cáo cho trưởng bộ phận.

Kết nối với mạng xã hội